Archiv pro rubriku: Aktuálně

Jednali jsme s budoucí koalicí: referendum chceme v roce 2016

Brno, 6. listopadu 2014

Dnes se konalo jednání přípravného výbor referenda 2014 se zástupci všech čtyř koaličních stran, které budou tvořit vedení města Brna o budoucnosti návrhu na uspořádání referenda o hlavním nádraží. Přípravný výbor na něm informoval o tom, že na magistrát podal dnes doplněný návrh na vyhlášení referenda tak, aby se konalo souběžně s krajskými volbami v roce 2016.

Přestože se jednání konalo v přátelské atmosféře, k jednoznačnému závěru nedospělo. Obě strany se shodly, že se sejdou ještě před prvním jednáním zastupitelstva, dokdy si zástupci vznikající koalice ujednotí svůj právní názor na tom, jaké mají ve vztahu k návrhu přípravného výboru možnosti.

„Jednání přípravného výboru se vznikající koalicí se neslo ve vyloženě přátelské duchu, je cítit upřímný zájem dělat věci, a to je třeba ocenit,“ uvedl zmocněnec přípravného výboru Jakub Patočka. „Současně je třeba vidět, že žádný zásadní průlom zatím nenastal,“ dodal Patočka.

Přípravný výbor trvá na konání referenda souběžně s krajskými volbami kvůli zákonné podmínce pětatřicetiprocentní účasti. „Na druhou stranu je jasné, že pokud by vedení města Brna do té doby podniklo jasné kroky směrem k tomu, že se nádraží bude modernizovat ve stávající poloze a podle metodiky vyjednané s Českou komorou architektů, svůj návrh stáhneme, poněvadž bychom zvítězili i bez referenda.“


Podle aktivistů je relativně vysoká naděje, že snaha města konečně objektivně srovnat obě varianty právě k takovému výsledku může vést. „Je pro nás podstatný příslib budoucího vedení města, skončit s jednostrannou propagací odsunu nádraží, vstřícnost k zapojení široké odborné i občanské veřejnosti i ochota akceptovat jako metodu výběru definitivního řešení návrhové soutěže podle metodiky České komory architektů,“ uvedl Patočka.

 

ČT: Aktivisté napotřetí uspěli. Brno musí vyhlásit referendum o nádraží

Brněnský magistrát měl na základě opraveného návrhu aktivistů vyhlásit referendum o poloze brněnského nádraží. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, když se zabýval v pořadí třetí žalobou přípravného výboru. Soud uznal, že opravený návrh na konání referenda, který aktivisté dodali na magistrát 1. září, neměl vady. Pokud teď aktivisté svůj návrh nestáhnou, budou muset brněnští zastupitelé plebiscit vyhlásit.

Petice za vypsání referenda o nádraží

Petice za vypsání referenda o nádraží

Poslední ze série žalob, které aktivisté na magistrát podali, se domáhali toho, aby uznal, že doplněný návrh na konání referenda byl bez vad. Přípravný výbor se domáhal především toho, aby soud uznal, že získali dostatečný počet podpisů.

To brněnský krajský soud potvrdil. Na základě třetí žaloby aktivistů prošel všechny vyřazené podpisy a dohledal chybějících 414 podpisů pro splnění zákonného limitu v registrech. „Jakmile soud dospěl k závěru, že bylo neoprávněně vyloučeno více než sporných 414 osob, kontrolu ukončil, neboť bylo nadbytečné, aby v kontrole pokračoval,“ uvádí se v usnesení soudu s tím, že aktivisté získali dost podpisů a magistrát referendum musí vyhlásit.

Usnesení Krajského usnesení v Brně o třetí žalobě přípravného výboru si můžete přečíst zde.

„Zastupitelé musí referendum vyhlásit na nejbližším jednání. Budeme jednat s novým vedením Brna a pokud se dohodneme, je možné, že návrh nestáhneme a referendum se uskuteční ještě letos,“ reagoval pro ČT na rozhodnutí soudu člen přípravného výboru Jakub Patočka.

Celou zprávu České televize si můžete přečíst ZDE.

V Brně referendum o nádraží zároveň s volbami nakonec nebude

Krajský soud v Brně se odmítl zabývat návrhem přípravného výboru vyhlásit referendum o poloze nádraží v Brně společně s komunálními volbami, neboť ho označil za předčasný. Soud uvádí, že zastupitelstvo nemělo možnost rozhodnout o bezvadném návrhu, takže nelze tvrdit, že nesplnilo svou zákonnou povinnost.

Podle přípravného výboru ovšem soud zvolil formální postup, kterým si usnadnil práci. Podstatou návrhu se totiž vůbec nezabýval, neboť 1. září výbor předložil nejméně 18 619 platných podpisů, což je o 111 více, než je zákonný limit.

„Nikdo, soudci krajského soudu, Roman Onderka, a snad ani Robert Kotzian, nepochybuje o tom, že v Brně je zákonem předepsané množství občanů, kteří si včas přáli v referendu rozhodnout o tom, kde se bude nádraží modernizovat a jakým způsobem. Soud svým prušáckým právním formalismem si hleděl hlavně usnadnit práci, místo toho, aby přemýšlel o smyslu zákona, a hledal způsob, jak ochránit práva občanů,“ uvedl rozhořčený zmocněnec přípravného výboru a šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka.

Celý text na Deníku Referendum ZDE.

Pokračování textu

Svoláváme LIDSKÝ ŘETĚZ „od nadutosti ke spravedlnosti“ – za dodržování ústavních práv brněnských občanů

Svoláváme protestní shromáždění – lidský řetěz – jehož cílem je dát najevo, že brněnští občané se nesmíří s porušováním svých ústavou garantovaných práv.

Utvoříme živý řetěz od hodin neukazujících čas na náměstí Svobody, symbolu nadutosti současné brněnské moci, k soše spravedlnosti před Nejvyšším správním soudem, přezdívané exekutor zabavující bidet. Pro spravedlnost se natáhneme již tuto středu 10. 9. v 19:00 z Náměstí svobody!  Je nás potřeba tři sta, jako sparťanů. To přece musíme zvládnout!

Aliance Referendum 2014 sesbírala bezmála 27 tisíc podpisů za konání referenda o poloze hlavního nádraží. Ze zákona jich k vyhlášení referenda stačí 18,5 tisíce. Přestože běžná chybovost podpisů v České republice se pohybuje mezi deseti až dvacet procenty, brněnský magistrát ve snaze referendum zmařit vyškrtal v první vlně 36 % podpisů.

Ačkoli ještě trvá šance, že referendum vyhlásí soud, musíme se jako občané v každém případě ohradit proti bezpráví, které na nás brněnský magistrát páchá. A musíme dát najevo, že si to nenecháme líbit. Řetěz podporují i senátorka Eliška Wagnerová, dopravní expertka Miloslava Pošvářová, režisér Břetislav Rychlík a další brněnské osobnosti.

Na akci vystoupí zástupci organizací podporujících požadavky Aliance Referendum 2014, Masarykovy demokratické akademie, Hnutí Duha, Dětí Země a také sympatizujících politických subjektů.

Přijďte a přiveďte všechny, koho můžete. Je důležité říci zvůli magistrátu hlasité: Ne.

Referendum o brněnském nádraží ještě může vyhlásit krajský soud

Přípravný výbor za vyhlášení referenda o poloze osobního železničního nádraží podal dne 3. září 2014 ke Krajskému soudu v Brně návrh, aby toto referendum vyhlásil (návrh je přiložen ke stažení na konci zprávy). V návrhu se požaduje, aby soud rozhodl tak, že referendum proběhne společně s komunálními volbami.

Soud tak řeší již druhý spor, neboť od 21. srpna zkoumá zákonnost zamítnutí původního návrhu na vyhlášení referenda. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 2. září 2014 referendum nevyhlásilo. Přípravný výbor považuje toto jednání za účelové porušení zákona s cílem upřít občanům Brna ústavní právo podílet se na rozhodování o věcech veřejných.

„Primátor Roman Onderka nám chtěl na zastupitelstvu namluvit, že soud prý referendum vyhlásit nemůže. Ve skutečnosti ale ze sebe udělal hlupáka, protože právě kvůli takovým velkopanským manýrám politiků představuje soud důležitou pojistku. Stále tu tedy existuje šance, že občané Brna budou ve stejný den volit nové zastupitelstvo města i polohu svého nádraží,“ říká člen přípravného výboru a občanské aliance Referendum 2014 Miroslav Patrik.

Návrh na vyhlášení referenda soudem proto upozorňuje, že postup zastupitelstva vykazuje znaky obstrukce s cílem zabránit jeho pořádání společně s komunálními volbami. Přitom petici za konání referenda podpořilo téměř 27 tisíc lidí, ačkoliv limit je jen 18,5 tisíc osob. Magistrát ale z návrhu ze dne 1. srpna 2014, který obsahoval 21,1 tisíc podpisů, vyškrtal 7,8 tisíc podpisů. Velkou část z nich účelově.

„Naléhavost situace je dána tím, že zde hrozí popření ústavního práva mnoha tisíc občanů. Ačkoli si uvědomujeme, že náš návrh na urychlené rozhodování soudu je smělý a někdo by ho mohl vnímat jako zpupnost, věříme, že nás soud vyslyší, neboť jinou obranu proti politické zvůli vedení Brna nemáme,“ vysvětluje postup přípravného výboru jeho zmocněnec, šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka.

Krajský soud má totiž na rozhodnutí třicetidenní lhůtu, nicméně přípravný výbor ho požádal, aby rozhodl již do 15. září 2014. Pak by totiž primátorovi Onderkovi nezbylo nic jiného, než referendum oznámit veřejnou vyhláškou, takže by občané hlasovali společné s komunálními volbami.

Pokud by bylo referendum v Brně o poloze nádraží již podruhé politiky zmařeno, mohlo by to pro Českou republiku znamenat obrovské riziko. Evropské komise by totiž nemusela na stavbu bez podpory veřejnosti poskytnout plánovaných asi osm miliard korun. A bez těchto peněz by k modernizaci železničního uzlu v Brně nemuselo vůbec dojít. Řádné referendum je tak klíčové.

Dalším vhodným termínem pro konání místního referenda v Brně by byly až volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje, které by měly proběhnout na podzim 2016. „Zákon o místním referendu vyžaduje, aby se referenda účastnilo alespoň 35 procent voličů, pokud má být výsledek platný. A pro město o velikosti Brna lze tuto účast s jistotou dosáhnout jen tehdy, koná-li se referendum souběžně s jinými volbami,“ upřesňuje Patočka.

Podle petičního výboru hrozí, že obstrukce magistrátu začátek potřebné rekonstrukce odsunou o další dva roky. Protože petiční výbor nebude usilovat o vyhlášení referenda mimo termín velkých voleb, definitivní rozhodnutí by tak zřejmě padlo až za dva roky, při krajských volbách 2016.

Občanskou alianci Referendum 2014 založily brněnské pobočky Dětí Země, Hnutí Duha a Masarykovy Demokratické Akademie. Podporují ji i další významné spolky jako je Greenpeace, Hnutí Brontosaurus či Nesehnutí. Do sběru podpisů se podstatně zapojila i brněnská Strana zelených, která sesbírala dva tisíce podpisů. Referendum podporuje rovněž TOP09, ANO, Česká pirátská strana a politické hnutí A Co Brno?

Jan Sapák: Brněnské nádraží před novým referendem

Akademický architekt Jan Sapák se ve svém dnešním článku zabývá minulostí i budoucností brněnského největšího železničního uzlu. Skutečně je naše nádraží natolik zastaralé, že potřebujeme zcela nové, na zelené louce? Článek původně vyšel v časopise Architekt.

V Brně se opět schyluje k referendu o důležité urbanistické otázce. Předmětem je poloha hlavního nádraží tentokrát o 1100 metrů jihovýchodně. Otázka nádraží souvisí i se  zastavěním volných ploch o rozloze 175 hektarů. Otázka eventuální změny polohy byla řešena od 20. let a nikdy nedopadala jednoznačně aby byl možný závěr. Je pravděpodobné, že jak se přiblíží termín referenda o brněnském nádraží a jeho zapojení do města, zvedne se vlna politické i odborné pozornosti. Jde o jeden z nejvážnějších urbanistických případů, přesahující hranice Brna, když ničím, pak pro drážní spojení.

Brno má s Břeclaví jedno ze  dvou nejstarších nádraží u nás a tomu odpovídá i jeho stav. Zároveň je ale nádraží vetknuto přímo v nejživější části města, a návaznosti jeho dopravních spojení jsou tak mimořádně dobré, a jsou ještě rezervy jak ten stav harmonizovat.

Pokračování textu

Aktuálně: 21 083 z vás podpořilo referendum!

V pátek 1. 8. jsme odevzdali magistrátu potřebné podpisy. Referendum podpořilo předně 21 083 z vás! Konání druhého místního referenda o budoucí poloze hlavního brněnského železničního nádraží se dnes zásadně přiblížilo. Podpořte prosím nyní propagaci referenda a informační kampaň o důvodech proč hlasovat pro nádraží v centru. Zapojte se!

Delegace občanské aliance Referendum 2014 ve složení Petra Němcová, Miroslav Patrik, Josef a Jakub Patočkovi předala dnes brněnskému magistrátu přes 21 tisíc podpisů. Foto Jan Sapák

Pokračování textu

19 000 podpisů! Referendum pro nádraží je na dosah, pojďme to dotáhnout do konce.

Máme pro vás dobrou zprávu,

nejpozději dnes jsme překročili hranici 19 000 podpisů! To je přesně tolik, kolik je potřeba. Ale pozor! Některé budou nepochybně prohlášeny za nečitelné, nebudou uznány.

Referendum pro nádraží v centru je na dosah a žádáme proto všechny z vás o pomoc.

1) Pomozte nám získat rezervu alespoň 3000 podpisů: řekněte všem, koho tento týden potkáte, ať podepíše referendum. Stáhněte si arch a oběhněte příbuzenstvo. Vypravte se ve středu na zmrzlinu do centra a podepište referendum na české. Pokud u sebe máte ještě nějaké podpisy, archy, hned je pošlete poštou na Pod kaštany 21.
2) Zvažte, zda můžete podpořit konání referenda libovolným finanční příspěvkem: zatímco ODS a ČSSD mohou na propagaci odsunu a odrazování lidí od účasti v hlasování věnovat miliony z veřejných prostředků, my spoléháme na vás. Jedině s vašim přispěním můžeme vytisknout plakáty a letáky, uspořádat debaty a vydat odborné brožury.

Přispějte proto prosím na transparentní účet referenda: 2500528169/2010. Jak s prostředky zacházíme pak můžete ověřovat ZDE. Potvrzení o daru vám vystavíme moc rádi.

S vaší pomocí dokážeme dosáhnout modernizace nádraží v centru a lepší budoucnosti pro naše město!

Pěkné letní dny přeje,
Josef Patočka,
koordinátor sběru podpisů

Fotografie0080[1]

Takhle vypadá 19 000 podpisů. Pomozte nám shromáždit nezbytnou rezervu!

 

Půl minuty za půl milionu: náměstek Kotzian připravuje animaci odsunutého nádraží

Rada města Brna bude ve středu 16.7. projednávat návrh smlouvy s firmou SMEDEK, s.r.o., která má pro radnici do konce srpna vytvořit 30 vteřinovou animaci odsunutého nádraží a jižního centra. Za to má dostat zaplaceno 499.730 korun. Zhotovitel se má podle smlouvy zaměřit na „přesvědčivé a realistické vykreslení“ budoucí podoby území jižního centra s nádražím v odsunuté poloze.

Zůstává však otázkou, jak si s tím zhotovitel videa poradí, když pozemky v území byly v minulosti rozprodány či směněny soukromým investorům a ti své plány ve většině případů dosud vůbec nezveřejnili. Zvlášť zajímavé pak bude vykreslení tzv. Central Parku na místě stávajícího železničního tělesa, kde podstatnou část pozemků na 40 let dopředu dostala od Českých drah do pronájmu soukromá developerská společnost Brno New Station Development, a.s., v jejímž představenstvu sedí místostarosta ODS na Brně-severu Jiří Hos (vizhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx). Představě, že právě tito developeři vybudují na uvedených pozemcích městský park, může uveřit jen málokdo.

Návrh smlouvy na výrobu animace odsunutého nádraží ke stažení zde.

Převzato z www.zelenebrno.cz

Zelení: Pod Petrovem je nádraží v centru

V souvislosti s dokončením studie Ministerstva dopravy zpřesňující podobu obou variant přestavby brněnského železničního uzlu považují zelení za nutné zdůraznit, že varianta označovaná v materiálech města Brna jako „Pod Petrovem“ není nic jiného než technicky zpřesněná varianta koalice Nádraží v centru. Jde tedy o tutéž variantu, kterou zelení prosazují od doby jejího vzniku na jaře roku 2006 v odborné skupině občanské koalice Nádraží v centru.

„Varianta Pod Petrovem, jejíž technickou proveditelnost studie potvrdila, je praktickým návrhem modernizace nádraží na stávajícím místě v centru Brna. Její nové označení je jen marketingovým tahem náměstka Kotziana, který potřebuje lidem udělat před referendem v hlavách zmatek,“ dodává Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených. Žádná nulová varianta – tedy ponechání nádraží ve stávajícím zanedbaném stavu -, neexistuje, nikdo ji neprověřoval a ani ji nikdo v Brně neprosazuje. Všichni totiž dobře vědí, že stav mostních konstrukcí, ale i nádraží  samotného, zevrubnou rekonstrukci vyžaduje.

Pokračování textu