Jednali jsme s budoucí koalicí: referendum chceme v roce 2016

Brno, 6. listopadu 2014

Dnes se konalo jednání přípravného výbor referenda 2014 se zástupci všech čtyř koaličních stran, které budou tvořit vedení města Brna o budoucnosti návrhu na uspořádání referenda o hlavním nádraží. Přípravný výbor na něm informoval o tom, že na magistrát podal dnes doplněný návrh na vyhlášení referenda tak, aby se konalo souběžně s krajskými volbami v roce 2016.

Přestože se jednání konalo v přátelské atmosféře, k jednoznačnému závěru nedospělo. Obě strany se shodly, že se sejdou ještě před prvním jednáním zastupitelstva, dokdy si zástupci vznikající koalice ujednotí svůj právní názor na tom, jaké mají ve vztahu k návrhu přípravného výboru možnosti.

„Jednání přípravného výboru se vznikající koalicí se neslo ve vyloženě přátelské duchu, je cítit upřímný zájem dělat věci, a to je třeba ocenit,“ uvedl zmocněnec přípravného výboru Jakub Patočka. „Současně je třeba vidět, že žádný zásadní průlom zatím nenastal,“ dodal Patočka.

Přípravný výbor trvá na konání referenda souběžně s krajskými volbami kvůli zákonné podmínce pětatřicetiprocentní účasti. „Na druhou stranu je jasné, že pokud by vedení města Brna do té doby podniklo jasné kroky směrem k tomu, že se nádraží bude modernizovat ve stávající poloze a podle metodiky vyjednané s Českou komorou architektů, svůj návrh stáhneme, poněvadž bychom zvítězili i bez referenda.“


Podle aktivistů je relativně vysoká naděje, že snaha města konečně objektivně srovnat obě varianty právě k takovému výsledku může vést. „Je pro nás podstatný příslib budoucího vedení města, skončit s jednostrannou propagací odsunu nádraží, vstřícnost k zapojení široké odborné i občanské veřejnosti i ochota akceptovat jako metodu výběru definitivního řešení návrhové soutěže podle metodiky České komory architektů,“ uvedl Patočka.